EANTENNA2PAGE 2 OF 2

HF MONOBANDS YAGI  (DESIGNED BY EAntenna)


3,5~3,8 MHz. 
       
R2010708             EAntenna 80MDY1S Antenna 1 el. 80M 17,5m w/o relays             
R20100730           EAntenna 80MDY1 Antena 1 el. 80m 22.3m w/o RELAY  
R2010729             EAntenna 80MDY2 Antenna 2 el. 80m w/o relays     

5 Mhz


7 MHz. 
                                              
R2010702             EAntenna 40MDY1 Rotary Dipole 1 EL. 40M 12,00m LONG            
R2010717             EAntenna 40MDY1S Rotary Dipole 1 EL. 40M 10,43m LONG          
R2010704             EAntenna 40MDY2 antenna 2 el. YAGI 40m         
R2010706             EAntenna 40MDY3 antenna 3 el. YAGI 40m   

10 MHz. 
                                                              
R2010716             EAntenna 30MDY1 Rotary Dipole 1 EL. 30M 9,10m LONG               
R2010715             EAntenna 30MDY2 antenna 2 el. YAGI 30m  

14 MHz.   
   
R2010719             EAntenna 20MDY1 Rotary Dipole 1 EL. 20M 10,50m LONG 
R2010711             EAntenna 20MDY3 3 el. 20M (8,5 dBi – 25,85 dB F/B)       
R2010722             EAntenna 20MDY3 HD 3 el. 20M 200KM/H VERSION        
R2010723             EAntenna 20MDY4 4 el. 20M (8,84 dBi – 16,66 dB F/B)    
R2010721             EAntenna 20MDY4 4 el. 20M 200KM/H VERSION    

21 MHz.   
                                                            
R2010712             EAntenna 15MDY3 3 el. 15M (8,25 dBi – 23,57 dB F/B)    
R2010724             EAntenna 15MDY3 3 el. 15M 200KM/H VERSION               
R2010718             EAntenna 15MDY4 4 el. 15M (9,12 dBi – 15,40 dB F/B)    
R2010714             EAntenna 15MDY4 4 el. 15M 200KM/H VERSION             

28 MHZ.
50 MHZ.
MONOBANDS VERTICAL ANTENNAS 1/4WL (EAntenna)

MULTIBANDS VERTICAL ANTENNAS (DESIGNED by EAntenna)
V-UHF VERTICAL ANTENNA (DESIGNED by EAntenna)

EAntennas KITS

DELTA LOOP ANTENNAS (DESIGNED by EAntenna)
 
Yaesu
Icom